Adı-Soyadı  Görevi  E-posta  Dahili
 Emin ÇAP  Fakülte Sekreteri  emincap@harran.edu.tr  2415
 Hümeyra ÜÇEŞ  Özel Kalem  hmyrauces@harran.edu.tr 2338
 Satın Alma
 Ambar- Ayniyat
 Taşınır Kayıt
 Serap ANTEPLİ  Evrak-Kayıt  serapantepli@harran.edu.tr 3104
 Personel ve Yazı İşleri
 Murat SÜZER  Teknisyen  msuzer@harran.edu.tr -
Santral No: (0414) 318 30 00