ECZACILIK FAKÜLTESİ DERS İZLENCELERİ
  
1. SINIF (I. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Genel Kimya Z 4 0 4 6
Tıbbi Biyoloji Z 3 0 3 4
Fizik Z 2 0 2 3
Matematik Z 2 0 2 3
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Z 1 1 1,5 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 2
İşletme Bilimine Giriş Z 2 0 2 2
Kişilerarası İletişim Z 2 0 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 0 2 2
Türk Dili I Z 2 0 2 2
Yabancı Dil I Z 2 0 2 2
1. SINIF (II. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Analitik Kimya I Z 4 0 4 5
Analitik Kimya Uygulamaları I Z 0 3 1,5 5
Anatomi  Z 2 0 2 3
Biyoistatistik Z 2 0 2 3
Halk Sağlığı  Z 2 0 2 2
Eczacılığa Giriş ve Terminoloji Z 3 0 3 4
Türk Dili II Z 2 0 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
Yabancı Dil II Z 2 0 2 2
Pazarlamaya Giriş S 2 0 2 2
Finansal Okuryazarlık S 2 0 2 2
Sağlık İletişimi S 2 0 2 2
2. SINIF (III. Yarıyıl)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Fizyoloji Z 3 0 3 3
Analitik Kimya II Z 2 0 2 3
Analitik Kimya Uygulama II  Z 0 3 1,5 3
İmmünoloji Z 2 0 2 2
Farmasötik Mikrobiyoloji Z 3 0 3 3
Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulama Z 0 3 1,5 3
Organik Kimya Z 5 0 5 5
Farmasötik Botanik Z 3 0 3 3
Farmasötik Botanik Uygulama Z 0 3 1,5 3
Kan Biyokimyası S 2 0 2 2
Biyogüvenlik S 2 0 2 2
Eczacılıkta Kullanılan Bilgisayar Programları S 2 0 2 2
Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği S 2 0 2 2
2. SINIF (IV. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Farmasötik Kimya I Z 3 0 3 3
Biyokimya Z 4 0 4 4
Biyokimya Uygulama Z 0 3 1,5 3
Farmakoloji I Z 3 0 3 3
Klinik Mikrobiyoloji Z 2 0 2 2
Farmakognozi I Z 3 0 3 4
Farmakognozi Uygulama I Z 0 3 1,5 3
Farmasötik Teknoloji I  Z 3 0 3 3
Farmasötik Teknoloji Uygulama I  Z 0 3 1,5 3
İlaç Nomenklatürü S 2 0 2 2
Vitaminler ve Hormonlar  S 2 0 2 2
Etnobotanik S 2 0 2 2
3. SINIF (V. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Farmakognozi II Z 3 0 3 4
Farmakognozi Uygulama II Z 0 3 1,5 4
Farmakoloji II Z 3 0 3 3
Farmasötik Kimya II Z 3 0 3 3
Farmasötik Kimya Uygulama I Z 0 3 1,5 3
Farmasötik Teknoloji II Z 4 0 4 4
Farmasötik Teknoloji Uygulama II Z 0 3 1,5 4
Klinik Biyokimya Z 3 0 3 3
Staj-I Değerlendirme Z 0 2 1 2
3. SINIF (VI. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Farmakoloji III Z 2 0 2 3
Farmakognozi III Z 3 0 3 5
Farmakognozi Uygulama III Z 0 3 1,5 5
Farmasötik Teknoloji III Z 4 0 4 5
Farmasötik Teknoloji Uygulama III Z 0 3 1,5 4
Farmasötik Kimya III Z 3 0 3 4
Farmasötik Kimya Uygulama II Z 0 3 1,5 4
4. SINIF (VII. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Farmakoloji IV Z 2 0 2 3
Fitoterapi Z 3 0 3 4
Farmakoloji Uygulama Z 0 2 1 3
Farmasötik Teknoloji IV Z 2 0 2 4
Farmasötik Teknoloji Uygulama IV Z 0 2 1 2
Farmasötik Kimya IV Z 3 0 3 4
Farmasötik Kimya Uygulama III Z 0 3 1,5 3
Farmasötik Toksikoloji I Z 2 0 2 3
Klinik Eczacılık I Z 2 0 2 2
Staj II-Değerlendirme Z 0 2 1 2
4. SINIF (VIII. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Klinik Eczacılık II Z 2 0 2 2
Farmasötik Toksikoloji II Z 2 0 2 2
Farmasötik Toksikoloji Uygulama  Z 0 3 1,5 3
Farmasötik Biyoteknoloji Z 2 0 2 2
Farmasötik Biyoteknoloji Uygulama Z 0 3 1,5 3
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Z 3 0 3 4
Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi Z 2 0 2 3
Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği Z 4 0 4 5
Radyofarmasi Z 2 0 2 3
İlaç Araştırma ve Geliştirme Z 3 0 3 3
5. SINIF (IX. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi AKTS
Bitirme Projesi I Z 2 2 3 10
Staj III- Değerlendirme Z 0 2 1 4
Fitokimyasal Analiz Teknikleri S 2 0 2 4
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar S 2 0 2 4
Doğal Ürünler Kimyası S 2 0 2 4
Analitik Metod Validasyonu S 2 0 2 4
Sterilizasyon Teknikleri S 2 0 2 4
Antimikrobiyal Ajanların Aktiviteleri S 2 0 2 4
Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi S 2 0 2 4
Hücre Boyama Teknikleri S 2 0 2 4
Kromatografik Ayırma Yöntemleri S 2 0 2 4
Enstürmental Analiz S 2 0 2 4
Farmasötik Nanoteknoloji S 2 0 2 4
Kozmetoloji S 2 0 2 4
Mikrobiyolojik Aanalizler S 2 0 2 4
Medisinal Kimya S 2 0 2 4
Farmakoterapi S 2 0 2 4
İlaçta Patent ve Ruhsatlandırma S 2 0 2 4
Özel Durumlarda İlaç Kullanımı S 2 0 2 4
İlaç Hedeflendirmede Yaklaşımlar S 2 0 2 4
Nanotoksikoloji S 2 0 2 4
Çevresel Toksikoloji S 2 0 2 4
Klinik Öncesi Toksisite Testleri S 2 0 2 4
İlaçların Biyokimyasal Testlere Etkisi S 2 0 2 4
Doğal Kaynaklı İlaçlar S 2 0 2 4
Spektral Yöntemlerle Organik Yapı Analizi S 2 0 2 4
Uçucu Yağlar ve Aromaterapi S 2 0 2 4
5. SINIF (X. YARIYIL)
Ders Adı Türü Teorik Uygulama Kredi  AKTS
Bitirme Projesi II Z 2 2 3 10
Staj IV Z 0 30 15 20