ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PLANI                                                     
1. SINIF (I. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401101 Genel Kimya Z 4 6
5401104 Tıbbi Biyoloji Z 3 4
5401102 Fizik Z 2 3
5401103 Matematik Z 2 3
5401105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Z 1,5 2
5401106 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 2
5401107 İşletme Bilimine Giriş Z 2 2
5401108 Kişilerarası İletişim Z 2 2
9901111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 2
9901112 Türk Dili I Z 2 2
9901110 Yabancı Dil I Z 2 2
1. SINIF (II. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401201 Analitik Kimya I Z 4 5
5401202 Analitik Kimya Uygulamaları I Z 1,5 5
5401203 Anatomi  Z 2 3
5401204 Biyoistatistik Z 2 3
5401205 Halk Sağlığı  Z 2 2
5401206 Eczacılığa Giriş ve Terminoloji Z 3 4
9901203 Türk Dili II Z 2 2
9901201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 2
9901202 Yabancı Dil II Z 2 2
5401207 Pazarlamaya Giriş S 2 2
5401208 Finansal Okuryazarlık S 2 2
5401209 Sağlık İletişimi S 2 2
2. SINIF (III. Yarıyıl)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401301 Fizyoloji Z 3 3
5401302 Analitik Kimya II Z 2 3
5401303 Analitik Kimya Uygulama II  Z 1,5 3
5401304 İmmünoloji Z 2 2
5401305 Farmasötik Mikrobiyoloji Z 3 3
5401306 Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulama Z 1,5 3
5401307 Organik Kimya Z 5 5
5401308 Farmasötik Botanik Z 3 3
5401309 Farmasötik Botanik Uygulama Z 1,5 3
5401310 Kan Biyokimyası S 2 2
5401311 Biyogüvenlik S 2 2
5401312 Eczacılıkta Kullanılan Bilgisayar Programları S 2 2
5401313 Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği S 2 2
5401314 Güzel Konuşma, Yazma ve Sunum Teknikleri S 2 2
2. SINIF (IV. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401401 Farmasötik Kimya I Z 3 3
5401402 Biyokimya Z 4 4
5401403 Biyokimya Uygulama Z 1,5 3
5401404 Farmakoloji I Z 3 3
5401405 Klinik Mikrobiyoloji Z 2 2
5401406 Farmakognozi I Z 3 4
5401407 Farmakognozi Uygulama I Z 1,5 3
5401408 Farmasötik Teknoloji I  Z 3 3
5401409 Farmasötik Teknoloji Uygulama I  Z 1,5 3
5401410 İlaç Nomenklatürü S 2 2
5401411 Vitaminler ve Hormonlar  S 2 2
5401412 Etnobotanik S 2 2

 
3. SINIF (V. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401501  Farmakoloji II  3 3
5401502 Farmakognozi II  Z 3 4
5401503 Farmakognozi Uygulama II Z 1,5 4
5401504 Farmasötik Teknoloji II Z 4 4
5401505 Farmasötik Teknoloji Uygulama II Z 1,5 4
5401506 Farmasötik Kimya II Z 3 3
5401507 Farmasötik Kimya Uygulama I  Z 1,5 3
5401508 Klinik Biyokimya Z 3 3
5401509 Staj I-Değerlendirme Z 1 2
 
3. SINIF (VI. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401601 Farmakoloji III 2 3
5401602 Farmakognozi III z 3 5
5401603 Farmakognozi Uygulama III Z 1,5 5
5401604 Farmasötik Teknoloji III z 4 5
5401605 Farmasötik Teknoloji Uygulama III Z 1,5 4
5401606 Farmasötik Kimya III  Z 3 4
5401607 Farmasötik Kimya Uygulama II  Z 1,5 4


 
4. SINIF (VII. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401701 Farmakoloji IV Z 2 3
5401702 Fitoterapi Z 3 4
5401703 Farmakoloji Uygulama Z 1 3
5401704 Farmasötik Teknoloji IV Z 2 4
5401705 Farmasötik Teknoloji Uygulama IV Z 1 2
5401706 Farmasötik Kimya IV Z 3 4
5401707 Farmasötik Kimya Uygulama III Z 1,5 3
5401708 Farmasötik Toksikoloji I Z 2 3
5401709 Klinik Eczacılık I Z 2 2
5401710 Staj II-Değerlendirme Z 1 2

 
4. SINIF (VIII. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401801 Klinik Eczacılık II Z 2 2
5401802 Farmasötik Toksikoloji II Z 2 2
5401803 Farmasötik Toksikoloji Uygulama Z 1,5 3
5401804 Farmasötik Biyoteknoloji Z 2 2
5401805 Farmasötik Biyoteknoloji Uygulama  Z 1,5 3
5401806 Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Z 3 4
5401807 Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi Z 2 3
5401808 Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği Z 4 5
5401809 Radyofarmasi Z 2 3
5401810 İlaç Araştırma ve Geliştirme Z 3 3

 
5. SINIF (IX. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
5401901 Bitirme Projesi I Z 3 10
5401902 Staj III-Değerlendirme Z 1 4
5401903 Fitokimyasal Analiz Teknikleri S 2 4
5401904 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar S 2 4
5401905 Doğal Ürünler Kimyası S 2 4
5401906 Analitik Metod Validasyonu S 2 4
5401907 Sterilizasyon Teknikleri S 2 4
5401908 Antimikrobiyal Ajanların Aktiviteleri S 2 4
5401909 Organik Bileşenlerin İsimlendirilmesi S 2 4
5401910 Hücre Boyama Teknikleri S 2 4
5401911 Kromatografik Ayırma Yöntemleri S 2 4
5401912 Enstürmental Analiz S 2 4
5401913 Farmasötik Nanoteknoloji S 2 4
5401914 Kozmetoloji S 2 4
5401915 Mikrobiyolojik Analizler S 2 4
5401916 Medisinal Kimya S 2 4
5401917 Farmakoterapi S 2 4
5401918 İlaçta Patent ve Ruhsatlandırma S 2 4
5401919 Özel Durumlarda İlaç Kullanımı S 2 4
5401920 İlaç Hedeflendirmede Yaklaşımlar S 2 4
5401921 Nanotoksikoloji S 2 4
5401922 Çevresel Toksikoloji  S 2 4
5401923 Klinik Öncesi Toksisite Testleri S 2 4
5401923 İlaçların Biyokimyasal Parametrelere Etkisi S 2 4
5401925 Doğal Kaynaklı İlaçlar S 2 4
5401926 Spektral Yöntemlerle Organik Yapı Analizi S 2 4
5401927 Uçucu Yağlar ve Aromaterapi S 2 4
 
5. SINIF (X. YARIYIL)
Ders Kodu Ders Adı Türü Kredi AKTS
54011001 Bitirme Projesi II Z 3 10
54011002 Staj IV Z 15 20

 
Kısaltmalar Açıklamalar
*Z Zorunlu Ders
*S Seçmeli Ders
*AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi